Årsmøte Holt andelslandbruk 10.februar 2019

Kjære andelsbønder

Vi avholder årsmøte på Holt gård søndag 10.februar 2019 kl.16.00-17.30
Dette årsmøtet blir litt spesielt da nåværende styre takker for seg og vi  ønsker nye krefter velkommen.
Vil du bidra til driften av Holt andelslandbruk så ta kontakt med oss eller bonden.
Sakslisten er som følger:
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsregnskapet
  3. Bonden har ordet – hvordan har året gått og hva ser vi for oss i året som kommer
  4. Rask gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelse sesong 2018 (undersøkelsen blir sendt ut over nyttår)
  5. Innkomne saker
  6. Valg av nytt styre
Riktig god jul og godt nyttår