Dugnad og depot

Dugnad

På Holt Gård er det lite som er automatisert. Jorda dyrkes stort sett med tradisjonelle metoder og mye foregår med god, gammeldags muskelkraft. Derfor er dugnadstimene vi legger inn veldig viktige for å bidra til en god avling. Per 2018 skal hver andel delta med minst 8 timer dugnad i løpet av sesongen. Disse timene er fordelt over 3/4 ganger med 1 økt på våren og 2/3 økter på sensommeren/høsten og du vil bli tildelt dugnadsuker når innmelding og innbetaling er registrert.

Du settes opp på 3 faste dugnader. Den fjerde dugnaden er i form av deltakelse på en fellesdugnad. Du kan velge fritt hvilken av disse du møter på.

I 2017 har vi dugnad fra ca uke 16 til ca 42 med 4 ukers avbrekk i juli måned. Dugnadene er på tirsdager fra kl 18-20. Når du skal på dugnad får du en epostpåminnelse søndagen før, og vi vil i samme epost opplyse om hvem andre som kommer og hva som skal gjøres. Vær oppmerksom på at det er kun de oppsatte timene som blir kreditert og/eller dugnadstimer avtalt med styret/fellesdugnader. Uteblitte timer faktureres etter til enhver tid oppsatte satser. For 2018 er det 200 kr/time. Dette gjøres opp etter sesongavslutning.

Det varierer hva som skjer på dugnadene. På starten av sesongen er det klargjøring og planting som står i fokus. Vi bruker kanskje noe tid på å rydde og klargjøre i verktøyskuret.

Når grønnsakene våre er i jorda og ting spirer og gror må vi holde ugresset nede. I fellesferien får vi vanligvis hjelp av ungdommer fra Natur og Ungdoms “Grønt Spatak”.

Etterhvert kan vi begynne å høste; det er det vi alle venter på. Salathodene er gjerne først ute, og så kommer det litt etter litt av det vi har sådd og plantet. Det vil alltid bli gitt beskjed om hva du kan høste og hvor mye per andel. Informasjonen står på en tavle i verktøyboden og her på hjemmesiden. På dugnaden høster vi til oss selv om vi vil og til de som skal ha sin andel levert til depot.

I tillegg til de faste dugnadstimene blir det arrangert spontandugnader når det f.eks skal settes poteter, lukes eller foretas en stor innhøsting. Slike dugnader er det ikke mulig å planlegge i forkant, men de vil bli annonsert her på Holtandel.no, på epost samt på vår Facebook-side. Disse dugnadene blir godskrevet. Det blir satt opp minst èn spontan fellesdugnad på våren og èn på høsten og de følges gjerne av en god suppe og sosialt samvær.

Det var nytt i fjor at dugnadstimer blir fordelt utover sesongen og dette er fordi det i tidligere år har vært vanskelig å få nok arbeidskraft gjennom hele sesongen. Du vil som medlem få tildelt faste datoer for dugnad og må bytte innbyrdes om ikke datoene passer. Husk å gi oss beskjed om hvem du har byttet med og hvilken dato slik at dugnaden blir registrert på rett person. Erfaringsmessig er det enkelt å få byttet dugnad.

Frikjøp fra dugnad

Fritak for fellesinnsats er satt til 200,- per time.

Depot

Andelslaget har 4 depoter; ett på Holt Gård, ett i Horten, ett i Tønsberg og ett på Nøtterøy. Alle medlemmer har anledning til å bestille sin andel som en ferdig pakket pose som fraktes til det depotet den enkelte tilhører. Denne bestillingen gjøres inne på “Min side” med din personlige innlogging.
Depotordningen er et tilbud til alle medlemmer og koster 400.- uansett om du bruker depot ved hver levering eller bare noen ganger. I tillegg til å være en praktisk løsning for de som bor langt unna gården eller ikke ønsker å høste selv hver uke, så reduserer det også trafikken til og fra.