Påmelding

Påmelding for 2019 er ikke åpen

Ved spørsmål, ta kontakt med Holt Gård post@holtgard.no

Vi bruker også Facebook som informasjonskanal, så besøk oss gjerne på https://www.facebook.com/holtandelslandbruk/

Betaling av kontingent:

Betal til kontonummer 1207 78 14939.
Husk å merke betalingen «X stk. andeler Holt Gård fra NN». 
Det er viktig at den som betaler er den som er oppført som andelseier for å kunne registrere påmeldingen.