Vedtekter

Vedtekter / Retningslinjer for Holt andelslandbruk 2017

1) Formål

Andelslaget består av enkeltindivider som inngår en direkte kontrakt med Roar Lefsaker, bonden på Holt Gård, om kjøp av en eller flere andeler av gårdens økologiske grønnsaksproduksjon. Hovedformmålet er et gjensidig berikende samarbeid mellom medlemmene og Holt gård i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Andelslaget på Holt Gård startet opp i 2013. Naturvernforbundet i Vestfold, ved Lone Charlotte Haugland var initiativtaker i samarbeid med Roar Lefsaker. I 2014 tok Kristine Formo over som koordinator etterfulgt av Arvid Leeber (2016) og nåværende leder Elin Johannessen (2017).

2) Årsmøte

På begynnelsen av året holdes årsmøte etterfulgt av infomøte på gården for medlemmene. Årsrapport fra bonden og koordinator, valg av nye styrerepresentanter  samt forslag til endringer er som oftest på agendaen.

Her får alle innsyn i regnskapet. Det settes opp et budsjett som forteller om utgifter til driftsmidler, lønn til bonden og eventuelt innleid hjelp. På bakgrunn av dette fastsettes andelspris pr. år.

3) Andelssatser for 2017

Pris pr. andel er  satt til 2800,- pluss 400.- hvis man ønsker å benytte seg av depotordningen.

I 2017 er det tilgjengelig 80 andeler. Både enkeltpersoner og større husholdninger kan tegne andeler. En andel passer for enkeltpersoner, små familier og husholdninger som ønsker å ha det som et supplement til øvrig kosthold. For større familier og de som har et stort forbruk av grønnsaker anbefaler vi 2-3 andeler. Andelseierne tar kun ut det man har betalt for til eget bruk, og det er ikke lov å selge grønnsakene videre. Andelslaget selger ikke grønnsaker til kommersielle formål.

 4) Produkter og vekstsessong

Modenhet, tilgang og mengde påvirkes av klimatiske svingninger, sorter, utøy eller dugnadsinnsats. Salat m.m. er tilgjengelig fra juni/juli men hovedtyngden av avlingen høstes i august ut oktober. Det er risiko for både magre avlinger men også overflod.

5) Obligatorisk fellesinnsats

For å få på plass en depotordning og å få ned antall arbeidstimer for bonden og dermed holde andelsprisene nede blir det i 2017 innført 8 timers obligatorisk arbeid i året for hver kjøpte andel. Les mer om dugnaden her: Dugnad

Ved flere andeler per husstand vil man få reduksjon i antall timer fellesinnsats.

1 andel: 8 timer
2 andeler: 10 timer (totalt for 2 andeler)

Fritak for fellesinnsats er satt til 1600,- pr. andel, eller 200,- per time.